International Racing Show za 08/01/2022 tot zo 09/01/2022